زبان و ادبيات فارسي

محصولات دسته زبان و ادبيات فارسي

داستان طنز گزک

کتاب داستان طنز گزک اثر بهرام صنایعی

با مخاطبهای آشنا

کتاب با مخاطبهای آشنا

گزیده اشعار اخوان ثالث

کتاب گزیده اشعار اخوان ثالث

آثاری از احمد شاملو

کتاب آثاری از احمد شاملو

بیش از هفتصد داستان پارسی

کتاب بیش از هفتصد داستان پارسی

قصه های هزار و یک شب

کتاب قصه های هزار و یک شب

ضرب و المثل های پارسی

کتاب ضرب و المثل های پارسی

شاهنامه فردوسی

کتاب شاهنامه فردوسی

مفاهیم عرفانی در دیوان حسن دهلوی.pdf

دهلوی شاعر درویش مسلک قرن هفتم مرید خواجه نظام الدین اولیاء مولف کتاب فواید الفوائد می باشد غزلیات او سرشار از مضامین و نمودها و سمبل های عرفانی و مملوّ از از تعابیر شور انگیز عشق به معشوق و نیز معرف شخصیت بی ریا و ملامتی او می باشد

پاور پوینت سیمای سیمرغ در شاهنامه

در این پاورپوینت به سیای سمرغ در شاهنامه پرداخت شده است که وجود سیمرغ در شاهنامه در قالب 17 اسلاید مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته

پاورپوینت سیاوش در شاهنامه فردوسی

پاور پوینت سیاوش در شاهنامه اشاره به نقش و داستان سیاوش و تجزیه و تحلیل نقش و داستان سیاوش در شاهنامه دارد که در 21 اسلاید آماده گردیده است

پاورپوینت گزیدۀ قصاید خاقانی

پاورپوینت گزیدۀ قصاید خاقانی

پاورپوینت كلیله و دمنه

پاورپوینت كلیله و دمنه

پاورپوینت فارسی عمومی

پاورپوینت فارسی عمومی

پاورپوینت سبک شناسی (2) نثر

پاورپوینت سبک شناسی (2) نثر

پاورپوینت دستور زبان فارسی 2

پاورپوینت دستور زبان فارسی 2

پاورپوینت درس عروض و قافیه

پاورپوینت درس عروض و قافیه

پاورپوینت تاریخ زبان فارسی

پاورپوینت تاریخ زبان فارسی

پاورپوینت تاریخ ادبیات ایران

پاورپوینت تاریخ ادبیات ایران

طرح درس فارسی دوم

طرح درس فارسی دوم

بوستان سعدی

بوستان سعدی

محصولات پر فروش

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی