سی شارپ | # C

محصولات دسته سی شارپ | # C

کلوپ

برنامه کلوپ به زبان سی شارپ

نمایش کدهای اسکی

برنامه نمایش کدهای اسکی به زبان سی شارپ

فرم دایره ای

فرم با شکل دایره به زبان سی شارپ

چک باکس گرافیکی

چک باکس گرافیکی به زبان سی شارپ

چت مسنجر

برنامه چت مسنجر به زبان سی شارپ

تغییر ظاهر فرم

برنامه تغییر ظاهر فرم به زبان سی شارپ

ماشین حساب

متشکل از چند برنامه ماشین حساب به زبان سی شارپ

کافی نت تایمر

برنامه کافی نت تایمر به زبان سی شارپ

بوق ممتد

صدای بوق ممتد به زبان سی شارپ

بوق با فرکانس مختلف

برنامه ایجاد صدای بوق با فرکانس های مختلف به زبان سی شارپ

بارکد

برنامه بارکد به زبان سی شارپ

بخش پذیری

برنامه بخش پذیری اعداد به زبان سی شارپ

بخش پذیری مقسوم علیه

برنامه مقسوم علیه به زبان سی شارپ

ایجاد کادرهای پیغام

برنامه ای جهت ایجاد کادرهای پیغام به زبان سی شارپ

انبارداری

برنامه انبارداری به زبان سی شارپ

دفترچه آدرس برای ارسال ایمیل

برنامه دفترچه آدرس برای ارسال ایمیل به زبان سی شارپ

فایل زیپ

برنامه زیپ کردن فایل ها به زبان سی شارپ

اشکال مختلف یک کنترل

اشکال مختلف یک کنترل به زبان سی شارپ

ساعت زنگدار

برنامه ساعت زنگدار به زبان سی شارپ

پیاده سازی کامل آرایه های انجمنی

پیاده سازی کامل آرایه های انجمنی (پروژه درس ساختمان داده)

برنامه پایگاه داده access به زبان سی شارپ

برنامه پایگاه داده ای ساده ای که از Access استفاده می کند

محصولات پر فروش

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی